DANĚ - hrr na ně aneb CO MOHU NABÍDNOUT

Mzdy

Kompletní zpracování mzdové agendy:

přihlášení a odhlášení zaměstnanců na VZP, OSSZ

výpočet mezd a odvodů až do výplatní pásky

přehled o odvodu pojistného pro zdravotní pojišťovny a okresní správy soc.zabezpečení

evidenční listy

roční zúčtování mezd

další hlášení