DANĚ - hrr na ně aneb CO MOHU NABÍDNOUT

Podvojné účetnictví

Vystavené (odběratelské) faktury - evidence a likvidace prostřednictvím banky, pokladny

Došlé (dodavatelské) faktury - evidence a likvidace prostřednictvím banky,pokladny

Vzájemné zápočty pohledávek a závazků

Pokladna - příjem, výdej, průběžné položky a zatřídění do nákladových položek

Banka  - příjem, výdej, průběžné položky

Evidence majetku

Výkaz zisku a ztrát

Rozvaha