DANĚ - hrr na ně aneb CO MOHU NABÍDNOUT

Přiznání k dani z příjmu PO

Na základě předaných podkladů  výpočet a vyplnění ročního daňového přiznání, včetně povinných příloh